Container Services s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je našou úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

Spoločnosť CONTAINER SERVICES, s.r.o., Štefánikova 723/13, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 366 219 19, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 8764/5.

Kontaktné údaje:

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára (https://www.containers.sk/kontakt), mailom: info@containers.sk, alebo osobne na prevádzke firmy: Diaľničná cesta 7, 903 01 Senec.

Zákonný dôvod a rozsah spracovania osobných údajov:

Plnenie zmlúv, poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje ako meno, adresa, telefónne číslo prípadne e-mailová adresa potrebujeme pre plnenie zmluvy (napr. objednávka tovaru, poskytnutie služby, reklamácia….). Pri nákupe cez finančnú spoločnosť (banka, leasingová spoločnosť,…) potrebujeme Vaše osobné údaje pre poskytnutie služby cez finančnú spoločnosť, ako aj spracúvame kópiu zmluvy medzi Vami a finančnou spoločnosťou. Reklamné kampane, marketing – Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa evidujeme pre poskytovanie služieb.

Zákonné povinnosti

Pri vystavovaní faktúr potrebujeme Vaše fakturačné údaje pre plnenie si zákonnej povinnosti evidencie daňových dokladov.

Cookies

Stránky containers.sk tiež využívajú technológiu cookies, krátke textové súbory ukladané prehliadačom do počítača používateľov. Cookies sa používajú pre zlepšenie služieb a zabezpečenie plnej funkčnosti stránok, funkčnosti služieb sociálnych sietí, na prispôsobovanie obsahu a inzercie a štatistické vyhodnocovanie.
Používaním stránok containers.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať vo svojom prehliadači alebo ich zakázať v nastaveniach svojho prehliadača.

Dĺžka spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných platných premlčacích dôb.

Vaše práva a sťažnosti

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na našu spoločnosť ohľadom ochrany so spracovávaním svojich osobných údajov ak si myslíte, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom. Máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania uplatnenie námietky na prenositeľnosť údajov. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov. Prosíme Vás o zdieľanie týchto informácii aj s ďalšími osobami, ktoré ste uviedli na zmluve či v priebehu jej trvania, pretože aj ich osobné údaje pre účely Vašej zmluvy spracovávame.